Cheilymenia fimicola - Gemeiner Mistborstling

aktualisiert: 01.03.2018


Autoren: Arrhenia fimicola, Baglietto, 1865 / Auriscalpium fimicola, (Baglietto) Kuntze, 1898 / Cheilymenia fimicola, (De Notaris & Baglietto) Dennis, 1978

Klassfikation: Fungi, Ascomycota, Pezizomycotina, Pezizomycetes, Pezizomycetidae, Pezizales, Pyronemataceae

Aktueller Name: Cheilymenia fimicola / (De Notaris & Baglietto) Dennis


Standort

auf Dung, auf Wildlosung


Gattungen:

Cheilymenia: Borstlinge


Cheilymenia fimicola - Flammer, TŠ 1336