Arcyria denudata

aktualisiert: 26.04.2018 14:00:13


Autoren: Clathrus denudatus, Linnaeus, 1753 / Trichia denudata, (Linnaeus) Villars, 1789 / Trichia cinnabaris, Bulliard, 1791 / Trichia cinnabarina, Bulliard, 1791 / Arcyria punicea, Schumacher, 1803 / Trichia cinnabaris, DeCandolle, 1805 / Stemonitis denudata, (Linnaeus) Relhan, 1820 / Arcyria denudata, (Linnaeus) Wettstein, 1886

Klassfikation: Protozoa, Myxomycota, Myxomycetes, Trichiales, Arcyriaceae


Fruchtkörperfarbe

rot


Gattungen:

Arcyria - (7160)


Arcyria denudata - Flammer, Tİ 5234

Arcyria denudata - Flammer, Tİ 5235

Arcyria denudata - Elateren - Flammer, Tİ 1647