Stacheln   

Stacheln

aktualisiert: 24.04.2018 15:40:53

Hymenophor der Stachelpilze.

Arten:

Hydnum repandum: Semmelstoppelpilz

Sarcodon imbricatus: Habichtspilz

Links

Pilze bestimmen Inhaltsverzeichnis428 Flammer, T - Stacheln von Hydnum Repandum / Semmelstoppelpilz

4962 Flammer, T - Stacheln von Sarcodon imbricatum