Neue Suche

Sarcodon - Habichtspilz, Stacheling

aktualisiert: 20.10.2016

Klassifikation

Sarcodon - Bankeraceae - Thelephorales - Basidiomycetes - Braunsporstachelinge

Unterklasse

Holobasidiomycetes

Art, Namen, Synonyme

Habichtspilz, Stacheling

Verweis

Fleischzahn

Sarcodon imbricatus