Neue Suche

Nectria - Pustelpilz, Gallertträne

aktualisiert: 04.10.2017

Klassifikation

Nectria - Nectriaceae - Hypocreales - Hypocremycetidae - Sordariomycetes - Pezizomycotina- Ascomycetes

Art, Namen, Synonyme

Pustelpilz, Gallertträne

Nectria cinnabarina